مجلهٔ اینترنتی موسیقی ایرانیان با میانگین ۱۵هزار دانلود از سرور اختصاصی خود و با میانگین ۸۰ هزار دانلود در دیگر سایت های اینترنتی که اقدام به نشر و پخش این مجله کرده اند، تبدیل به یکی از بهترین پایگاه‌های اینترنتی برای تبلیغات شرکت‌ها، سایت‌ها و آلبوم‌های مختلف شده است، تعرفه تبلیغاتی این مجله را در زیر به ازای هر صفحه می‌توانید مشاهده کنید.
صفحات قبل از فهرست: ۵ میلیون ریال
صفحات بعد از فهرست و قبل از شروع مطالب: ۴ میلیون ریال
صفحات میانی: ۱ میلیون ریال
صفحهٔ پایانی: ۲ میلیون ریال
بدیهیست که هزینه‌های بالا برای هر صفحهٔ تبلیغات محسوب می‌شود و تبلیغات در اندازه‌های کوچک‌تر متناسب با این لیست قیمت تغییر خواهد کرد.

برای تماس با ما می توانید از اینجا مکاتبه نمایید.